Skip to content

Bantuan Insentif Siswa Yayasan Perak

  • Bantuan

Yayasan Perak menyediakan bantuan-bantuan pendidikan untuk semua peringkat bermula dari kelahiran bayi, pelajar sekolah rendah dan menengah sehingga kepada mahasiswa

BANTUAN SIHAT SELANGOR

  • Bantuan

BANTUAN SIHAT SELANGOR adalah bantuan rawatan bagi penyakit dialisis, alatan perubatan, katarak mata, pembedahan kecil, kaki palsu dan lain-lain.

Iltizam Anak Selangor

  • Bantuan

Program Iltizam Anak Selangor merupakan skim baharu di bawah jenama Iltizam Selangor Penyayang.

SKIM BANTUAN ASUHAN ANAKKU PINTAR

  • Bantuan

Skim Bantuan Asuhan Anakku Pintar adalah Inisiatif penjagaan kanak-kanak di taska dengan bantuan yuran bulanan sebanyak RM100 sebulan