Mohon Bantuan Kewangan Persekolahan Ini

Dalam pesatnya transformasi dan pembangunan sosial dan ekonomi, Kerajaan Malaysia akan tetap memberi sokongan dan bantuan untuk mengukir jejak yang signifikan sebagai penjana kesejahteraan bagi rakyat jelata. Terdapat pelbagai inisiatif sokongan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, mendedahkan ketelusan dan kesungguhan dalam membentuk kehidupan lebih baik bagi setiap lapisan masyarakat.

Pelbagai Bantuan Kerajaan Malaysia telah menjadi penanda aras prihatin dan kesungguhan pihak kerajaan mahupun NGO dalam memberikan sokongan kepada rakyat, terutamanya dalam mengharungi cabaran-cabaran yang terus akan mendatang. Dengan menggabungkan nilai-nilai keadilan, kesaksamaan, dan kemajuan, kerajaan Malaysia tidak hanya mencipta ekosistem ekonomi yang semakin baik tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat meluas hingga ke lapisan masyarakat yang paling memerlukan.

Seiring dengan masa, pelbagai inisiatif bantuan diperkenalkan untuk merangkumi aspek-aspek kehidupan yang pelbagai dan kompleks. Daripada bantuan kewangan langsung kepada rakyat yang memerlukan hingga kepada program pemerkasaan pendidikan dan latihan pekerjaan, setiap langkah yang diambil mencerminkan komitmen kerajaan Malaysia untuk menyokong pembangunan rakyat.

Bantuan kewangan seperti Tunai Rahmah pada kerajaan yang memerintah sekarang dan subsidi khusus menggariskan pentingnya keseimbangan dalam menjaga kestabilan ekonomi rakyat. Pada masa yang sama, program-program bantuan kebajikan seperti Bantuan Sara Hidup (BSH) memastikan lapisan masyarakat yang kurang berkemampuan mendapat kemudahan kepada keperluan asas dengan lebih mudah.

Inisiatif-inisiatif pendidikan dan latihan kerja seperti Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) dan Program Pemerkasaan Ekonomi Masyarakat (PEKEMA) memberikan laluan kepada generasi muda untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini mencerminkan keprihatinan kerajaan Malaysia untuk mencipta masyarakat yang berdaya maju melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan kemahiran.

Bantuan-bantuan Kerajaan Malaysia bukan sekadar satu tanggungjawab, tetapi satu keperluan yang terus berkembang seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat. Namun kali ini artikel di halaman ini akan menyelami lebih mendalam kepada satu bantuan yang boleh di mohon oleh masyarakat. Ikuti maklumat lanjut di bawah.

Bantuan Sekolah MAIDAM

Yayasan Pendidikan MAIDAM berfungsi sebagai satu entiti berkaitan kerajaan (GLC) yang bekerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM). Kerjasama ini terjadi kerana Yayasan Pendidikan MAIDAM telah mengambil tanggungjawab untuk menjalankan sebahagian daripada aktiviti zakat pendidikan yang sebelum ini dikelola di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).

Penyerahan ini menandakan langkah proaktif Yayasan Pendidikan MAIDAM dalam menyokong dan meningkatkan pelaksanaan program pendidikan dan bantuan kewangan di kalangan masyarakat. Sebagai badan berkaitan kerajaan, Yayasan Pendidikan MAIDAM turut memainkan peranan penting dalam memastikan zakat pendidikan memberi manfaat yang maksimum kepada golongan yang memerlukan di Terengganu.

Bantuan Persekolahan yang ditawarkan oleh Yayasan Pendidikan MAIDAM menjadi salah satu dari komitmen mereka untuk meningkatkan akses kepada pendidikan. Bantuan ini disalurkan kepada golongan yang memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan.

Melalui kolaborasi dengan MAIDAM, Yayasan Pendidikan MAIDAM memberikan kesinambungan kepada program zakat pendidikan, tetapi dengan pendekatan yang lebih baik dan bersepadu. Ini bukan hanya mengukuhkan struktur kebajikan di Terengganu, tetapi juga membuka peluang baru untuk memperluaskan rahmat pendidikan kepada lebih banyak individu yang memerlukan.

Dengan inisiatif ini, Yayasan Pendidikan MAIDAM membuktikan bahawa peningkatan program bantuan pendidikan adalah sentiasa dalam usaha mereka, memberikan impak positif kepada komuniti dan mencorakkan masa depan yang lebih cerah bagi mereka yang menerima Bantuan Persekolahan.

Berikut merupakan perkongsian lanjut mengenai Bantuan Persekolahan Yayasan Pendidikan MAIDAM.

Syarat-syarat Kelayakan

Berikut merupakan syarat-syarat kelayakan Bantuan Persekolahan Yayasan Pendidikan MAIDAM:

 • Pelajar dan Ibu Bapa/ Penjaga adalah:
 • rakyat negeri Terengganu yang menetap di negeri Terengganu sekurang-kurangnya satu (1) tahun sebelum melanjutkan pelajaran atau,
 • pemastautin tetap di negeri Terengganu tidak kurang dari tiga (3) tahun berturut-turut.
 • Beragama Islam dan berakal.
 • Menepati kaedah-kaedah penentuan Asnaf Fakir dan Miskin sebagaimana yang telah ditetapkan.
 • Pelajar di bangku sekolah sama ada d iperingkat rendah ataupun menengah yang berumur tidak kurang dari tujuh (7) tahun ke atas.

Maklumat Lanjut Maidam

Untuk maklumat lanjut mengenai Bantuan Persekolahan Yayasan Pendidikan MAIDAM, sila layari portal Yayasan Pendidikan MAIDAM di pautan KLIK DISINI: PORTAL YAYASAN PENDIDIKAN MAIDAM

Bantuan Persekolahan Labuan

Bantuan Am Persekolahan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (WAIWP) khusus untuk kawasan Labuan adalah suatu inisiatif kewangan yang diarahkan untuk memberikan sokongan kepada pelajar dari kalangan asnaf dalam peringkat sekolah rendah dan menengah. Fokus utama bantuan ini adalah untuk meringankan beban kewangan keluarga asnaf dengan menyediakan bantuan kewangan yang dapat digunakan untuk membayar yuran sekolah dan menangani kos-kos lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

Bantuan ini bukan sekadar satu tindakan pembayaran yuran, tetapi juga merupakan langkah bersepadu untuk memastikan anak-anak asnaf dapat menerima pendidikan tanpa terhalang oleh masalah kewangan. Seiring dengan visi kesejahteraan masyarakat, WAIWP melalui Bantuan Am Persekolahan berusaha untuk mencipta peluang yang setara dalam pendidikan, memastikan setiap pelajar memiliki akses yang saksama untuk meningkatkan potensi dan pencapaian akademik mereka.

Dengan menyediakan sokongan kewangan ini, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (WAIWP) juga berusaha membentuk generasi yang berpengetahuan dan berkemahiran, menyumbang kepada perkembangan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Bantuan Am Persekolahan menjadi satu komponen penting dalam usaha bersama untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif dan merangkumi pelbagai lapisan masyarakat.

Permohonan untuk Bantuan Am Persekolahan tahun 2024 telah dibuka oleh WAIWP Labuan dengan tujuan membantu ibu bapa memenuhi keperluan pendidikan anak-anak mereka. Bantuan ini dikhaskan untuk pemohon yang tinggal di Wilayah Persekutuan Labuan sahaja.

Maka, ibu bapa atau penjaga perlu membuat permohonan beserta dokumen yang diperlukan kepada Guru Biasiswa MAIWP di sekolah tempat anak bersekolah sebelum 29 Mac 2024. Proses ini menunjukkan bahawa tempoh permohonan hanya dibuka sehingga akhir bulan Mac 2024.

Syarat Umum Bantuan Am Persekolahan WAIWP 2024

 • Pemohon mestilah beragama Islam
 • Pemohon mestilah Warganegara Malaysia
 • Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari satu (1) tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan
 • Kelulusan permohonan tertakluk kepada kiraan Had al-Kifayah.

Cara Mohon Bantuan Am Persekolahan WAIWP 2024

 • Ibu bapa / penjaga perlu mendapatkan borang permohonan melalui Guru Biasiswa MAIWP di sekolah anak masing-masing.
 • Lengkapkan borang tersebut dan sertakan dokumen sokongan yang diperlukan untuk memudahkan proses permohonan.
 • Hantarkan borang dan dokumen sokongan tersebut kepada Guru Biasiswa WAIWP di sekolah anak masing-masing sebelum 29 Mac 2024.

Dokumen Sokongan Yang Diperlukan MAIWP

Dokumen sokongan yang diperlukan adalah seperti berikut;

 1. Borang Permohonan – Muat turun borang di sini
 2. Satu (1) keping gambar pemohon yang berukuran passport dan berwarna (menutup aurat bagi perempuan)
 3. Satu (1) salinan kad pengelanan (Pastikan ada cop pengesahan dari Jabatan Pendaftaran Negara)
  • Pemohon
  • Suami
  • Isteri
  • Anak-anak (tidak termasuk yang telah berkahwin/bekerja). Bagi anak angkat perlu disertakan bersama dengan surat pengangkatan Jabatan Pendaftaran Negara atau disertakan bersama akuan sumpah penjagaan.
 4. Satu (1) salinan penyata gaji/pencen/PERKESO. Bagi yang tiada slip gaji, perlu mendapatkan surat pengesahan pendapatan suami dan isteri yang disahkan oleh ketua kampung.
 5. Satu (1) salinan muka depan buku Bank Islam Berhad (BIMB) tanpa kad / akaun bersama pelajar sekolah rendah / buku akaun persendirian bagi pelajar sekolah menengah.
 6. Satu (1) salinan bil utiliti / cukai pintu rumah yang didiami.

Lain-Lain Dokumen Sekiranya Berkaitan Dengan Permohonan

 1. Keluarga bercerai
  • Satu (1) salinan surat perakuan cerai / prosiding mahkamah terkini / pengesahan masalah keluarga dari Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) terkini.
 2. Ahli keluarga yang telah meninggal dunia
  • Satu (1) salinan sijil kematian ibu/bapa/suami/isteri
 3. Saudara baru
  • Satu (1) salinan kad memeluk Islam
 4. Orang Kelainan Upaya (OKU)
  • Satu (1) salinan kad OKU
 5. Pengidap sakit kronik
  • Surat pengesahan sakit kronik dari hospital kerajaan sahaja
 6. Muflis
  • Satu (1) salinan surat pengesahan bankrupsi dan Syarikat Insolvensi

Maklumat Lanjut Bantuan MAIWP

Sebarang persoalan mengenai Bantuan Am Persekolahan Baitulmal 2024. Boleh terus hubungi Unit Agihan Zakat (Labuan) di talian 019-385 2878 atau layari laman web rasmi https://www.maiwp.gov.my

Scroll to Top