Info Singkat SST dan GST

Sistem Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2018, Malaysia menggantikan GST dengan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) sebagai satu bentuk cukai yang baru. SST adalah satu sistem cukai yang lebih berorientasikan kepada pengguna dan lebih kompleks berbanding dengan GST.

SST mempunyai dua komponen utama, iaitu Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan. Cukai Jualan dikenakan ke atas barangan yang dijual oleh peniaga kepada pengguna akhir. Cukai Perkhidmatan, di sisi lain, dikenakan ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh peniaga kepada pengguna. Sistem ini memerlukan peniaga untuk mengumpulkan cukai daripada pengguna dan melaporkan kepada pihak berkuasa cukai.

SST juga mempunyai beberapa ciri-ciri yang berbeza berbanding dengan GST. Contohnya, dalam GST, pengguna akhir membayar cukai yang ditambahkan kepada harga barang atau perkhidmatan, manakala dalam SST, cukai adalah sebahagian daripada harga yang dibayar oleh pengguna.

Selain itu, SST juga melibatkan peraturan dan pengecualian tertentu, yang boleh membuatnya lebih rumit. Ia melibatkan pengelasan barangan dan perkhidmatan ke dalam kategori yang berbeza dengan kadar cukai yang berbeza. Ini memerlukan peniaga untuk memahami dengan baik sistem klasifikasi SST untuk memastikan cukai yang tepat dikenakan.

SST juga mengandungi mekanisme pemulangan cukai kepada peniaga untuk mengelakkan peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Ini membolehkan peniaga mengeluarkan cukai yang telah dibayar semasa membeli barangan atau perkhidmatan yang digunakan dalam perniagaan mereka.

Pengenalan SST telah mencipta cabaran kepada peniaga dan juga memerlukan penyesuaian yang baik dari segi sistem perakaunan dan cukai perniagaan. Namun, ia juga bertujuan untuk mengurangkan beban cukai kepada pengguna akhir dengan mengecualikan beberapa barangan dan perkhidmatan daripada cukai.

Pada keseluruhannya, SST Cukai Jualan dan Perkhidmatan adalah satu perubahan besar dalam landskap cukai Malaysia, dan ia memerlukan pemahaman yang baik daripada peniaga, pengguna, dan pihak berkuasa cukai untuk berfungsi dengan efisien.

Kesan SST Kepada Pengguna

SST (Cukai Jualan dan Perkhidmatan) mempunyai kesan kepada pengguna dalam beberapa cara:

 1. Kesan Terhadap Harga Barang dan Perkhidmatan: SST mempengaruhi harga barang dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna. Cukai Jualan, sebagai sebahagian daripada harga barang, dapat membuat beberapa produk menjadi lebih mahal. Sebaliknya, Cukai Perkhidmatan, jika dikenakan kepada perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna, juga boleh meningkatkan kos perkhidmatan tersebut.
 2. Varian dalam Cukai: SST melibatkan kadar cukai yang berbeza bagi kategori berlainan barang dan perkhidmatan. Ini bermaksud bahawa pengguna mungkin melihat perubahan dalam kadar cukai terhadap produk dan perkhidmatan tertentu, yang boleh mempengaruhi daya beli mereka.
 3. Pengecualian Cukai: SST juga melibatkan pengecualian cukai ke atas beberapa barangan dan perkhidmatan. Ini bermaksud bahawa beberapa produk atau perkhidmatan mungkin tidak dikenakan cukai atau dikenakan kadar cukai yang lebih rendah. Ini boleh membantu mengurangkan beban kewangan bagi pengguna dalam beberapa situasi.
 4. Cukai Dalam Rangkaian: SST boleh menambahkan kompleksiti dalam proses perniagaan, dan ini mungkin memberi kesan kepada pengguna akhir. Peniaga mungkin perlu memahami dan mentadbir cukai dengan betul, dan jika mereka membuat kesilapan dalam mengenakan cukai atau melepaskan cukai yang sepatutnya, ini boleh membawa kepada perubahan dalam harga produk atau perkhidmatan.
 5. Perlindungan Pengguna: Kerajaan mungkin mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengguna daripada peningkatan harga yang drastik selepas pengenalan SST. Ini boleh termasuk mengawal harga tertentu atau memberikan bantuan kewangan kepada golongan yang memerlukan untuk mengimbangi kesan kenaikan harga.

Kesannya pada pengguna akhir bergantung pada banyak faktor, termasuk struktur tarif SST yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan bagaimana respon peniaga. Adalah penting untuk memahami bagaimana sistem cukai berfungsi dan bagaimana ia mempengaruhi belanjawan peribadi untuk menjalani kehidupan seharian.

Pertimbangan SST atau GST

Berikut adalah beberapa pertimbangan:

SST (Cukai Jualan dan Perkhidmatan):

 1. Fokus ke Arah Pengguna: SST lebih berorientasikan kepada pengguna kerana cukai yang dikenakan adalah sebahagian daripada harga barang dan perkhidmatan, yang berarti pengguna melihat jumlah cukai yang dibayar.
 2. Kadar Cukai yang Pelbagai: SST mempunyai kadar cukai yang berbeza untuk setiap jenis barang dan perkhidmatan. Ini membolehkan fleksibiliti dalam mengenakan cukai yang lebih tinggi atau lebih rendah pada barangan tertentu berdasarkan keperluan sosioekonomi.
 3. Pengecualian Cukai: SST biasanya mempunyai senarai barangan dan perkhidmatan yang dikecualikan dari cukai atau dikenakan kadar cukai yang lebih rendah. Ini boleh membantu mengurangkan beban kewangan pada beberapa golongan pengguna.
 4. Pengurangan Birokrasi: SST mungkin mempunyai lebih sedikit keperluan birokrasi dan pematuhan perbandingan dengan GST kerana ia hanya melibatkan cukai pada tahap penjualan dan perkhidmatan, bukan setiap peringkat rantai bekalan.

GST (Cukai Barang dan Perkhidmatan):

 1. Lebih Telus dan Mudah Diuruskan: GST adalah sistem cukai yang lebih telus dan mudah diuruskan kerana cukai dikenakan pada setiap peringkat rantai bekalan, dari pengeluar hingga pengguna akhir. Ini membantu mengurangkan peluang penyelewengan cukai.
 2. Potensi untuk Kadar Cukai Rendah: GST membolehkan kerajaan untuk menetapkan kadar cukai yang lebih rendah berbanding SST jika perlu. Ini boleh membantu menggalakkan lebih banyak perbelanjaan dan pertumbuhan ekonomi.
 3. Pendapatan Stabil: GST cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih stabil bagi kerajaan kerana ia berdasarkan kepada pengeluaran dan penggunaan, tidak terlalu bergantung pada prestasi ekonomi.

SST dan GST mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan keputusan tentang mana yang lebih baik bergantung kepada matlamat ekonomi dan keperluan negara. Penting untuk mempertimbangkan kesan kedua-dua sistem ke atas pengguna, peniaga, dan keseluruhan ekonomi negara apabila membuat keputusan mengenai jenis cukai yang sesuai.

Sebaiknya, keputusan ini dibuat oleh pakar cukai dan ekonomi berdasarkan keadaan semasa ekonomi negara.

Scroll to Top